Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Titlu proiect:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

COD SMIS 140539

 

Beneficiar: Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”

Localizare proiect: I.N.G.G. „Ana Aslan” va implementa proiectul în Clinica din București și în Clinica din Otopeni

Valoare totală proiect: 33.332.460,31 lei, 100% Fonduri Europene

Data începere proiect: 01.09.2020

Data închidere proiect: 30.06.2023

OBIECTIVE PROIECT

Obiectivul general al proiectului:

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin investiții în infrastructura sanitară care contribuie la dezvoltarea de la nivel național, regional și local a sistemului, reducand inegalitățile în ceea ce priveșste starea de sănătate și care consolidează capacitatea de reacție a I.N.G.G. Ana Aslan la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV2, având ca grup țintă nediscriminatoriu populația României și având ca rezultat o entitate dotată pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de COVID-19, cu capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 în faza acută și postacută.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: Prevenția și limitarea răspândirii infecției cu SARS-COV-2 prin dotarea secțiilor existente din I.N.G.G. cu echipamente și aparatură medicală, echipamente pentru decontaminare și suport triaj, dispozitive medicale și de protecție medicală în vederea îmbunătățirii circuitelor epidemiologice ale spitalului și a creșterii capacității de îngrijire și tratament a pacienților.

OS2: Îmbunătățirea capacității de testare a laboratorului de analize medicale și adaptarea acestuia la standardele internaționale de diagnostic rapid și monitorizare a infecției SARS-Cov-2.

OS3: Conștientizarea și promovarea necesității protejării sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin investiții în infrastructura sanitară care contribuie la dezvoltarea de la nivel național, regional și local a sistemului, reducand inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, și care consolidează capacitatea de reacție a I.N.G.G. Ana Aslan la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, prin derularea de activități de informare și conștientizare specifice, destinate populației României, având în vedere că accesul la servicii depinde de capacitatea entităților de a răspunde la solicitări și de gradul de conștientizare a populației asupra propriilor nevoi legate de sănătate și drepturile la serviciile de sănătate.

OS4: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, având ca prioritate creșterea accesului la servicii de sănătate durabile și de înaltă calitate, prin dezvoltarea la nivel național, regional și local a sistemului medical, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, prin metode și instrumente de inovare socială și dezvoltare durabilă în realizarea intervențiilor în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.

RELEVANȚA

Referitoare la proiect

Proiectul contribuie la îndeplinirea 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, intrucat vizează promovarea investiţiilor necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie a INGG Ana Aslan, institut medical public, la criza de sănătate cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2. Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației României, poate fi realizată doar prin asigurarea disponibilității aparaturii și dispozitivelor medicale, respectiv:

– Realizarea unor circuite epidemiologice separate pentru pacienți (suspecți/ confirmati cu COVID-19) și pentru personalul medical care îi deservește în perioada pandemiei COVID-19, dar și în perioada următoare acesteia.

– Asigurarea condițiilor de tratament de recuperare a funcțiilor cardio-respiratorii și neuronale ale pacientului geriatric infectat cu SARS COV-2 în perioada pandemiei prin crearea unor condiții specifice de monitorizare a evoluției funcției pulmonare și a funcției cardiace.

– Reducerea riscului de transmitere a SARS COV-2, prin dotarea secțiilor deja existente cu echipamente și dispozitive de decontaminare aeromicrobiană, decontaminare a suprafețelor și a tegumentelor.

– Dezvoltarea unui sistem de telemedicină prin implelementarea unui sistem de monitorizare la distanță și trasabilitate a pacienților suspecți/confirmați cu COVID19.

– Achiziționarea de teste și kituri de diagnostic SARS COV-2 precum și de dispozitive medicale specifice și echipamente de protecție pentru personalul laboratorului în vederea obținerii unui răspuns în timp util și eficient al INGG Ana Aslan la criza COVID – 19.

Descrierea investiţiei/ Rezultate aferente

Perioada de implementare a proiectului este corelată cu perioada de eligibilitate a cheltuielilor. Valoarea de investiție reprezintă 100% cheltuieli eligibile, respectiv 33.766.453,31 lei.

Proiectul este elaborat în vederea atingerii obiectivului general și a celor 4 obiective specifice ce decurg din acesta. Astfel, în vederea îndeplinirii OS1, OS2, OS3, OS4, va fi implementată activitatea A1.Realizarea achizițiilor aferente acțiunilor finanțabile în cadrul prezentului apel de proiecte, prin următoarele investiții propuse, necesare gestionării crizei cauzate de COVID–19:

– În cadrul INGG Ana Aslan au fost identificate spații conforme din punct de vedere arhitectural și funcțional, cu asigurarea circuitelor obligatorii necesare aferente pentru amplasarea în incinta clădirilor unității sanitare a echipamentelor medicale cuprinse în proiect.

– Achiziționarea de echipamente destinate recuperării cardio-respiratorii și neuronale pentru pacientul post infectat cu SARS COV-2: Camera hiperbară; Echipament pentru testare la efort; Masa-platforma multifuncțională pentru posturări de drenaj bronșic; Dispozitiv pentru testarea și antrenarea musculturii respiratorii etc.

– Decontaminarea suprafețelor și purificarea aerului prin folosirea echipamentelor existente în prezent, dar și prin achiziționarea unor dispozitive noi, identificate de către comunitatea stiințifică medicală: Robot automat de dezinfecție cu ultraviolete; Nebulizator; Aparat portabil pentru curățare și dezinfecție suprafețe etc.

– Implementarea unui sistem care să facă posibilă colectarea cu ajutorul dispozitivelor mobile de tip PDA a datelor medicale (temperatură, puls etc) și transmiterea în timp real în sistemul centralizat de date medicale al institutului, evitând pe cât posibil utilizarea documentelor în format scris ce pot avea un risc ridicat de contaminare.

– Pentru procesarea probelor, laboratorul trebuie să respecte recomandările făcute de către OMS, despre biosiguranță și biosecuritate cu privire la manipularea probelor contagioase. În vederea creșterii capacității de testare se va achiziționa un echipament în care etapele de extracție, amplificare, și detecție a acizilor nucleici se fac automatizat. De asemenea, pentru pacienții post COVID analizele de biochimie, hematologie și imunologie vor completa tabloul de monitorizare a bolii în internare.