Proiect finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

POIM/819/9/1/Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Titlu proiect:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Gerontologie si Geriatrie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

COD SMIS 140539

 Beneficiar: Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”

Localizare proiect: I.N.G.G. „Ana Aslan” a implementat proiectul în Clinica din București și în Clinica din Otopeni

Data începere proiect: 23.11.2020

Valoare totală proiect: 33.332.460,31, 100% Fonduri Europene

Data închidere proiect: 31.12.2023

Obiectivul general al proiectului:

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin investiții în infrastructura sanitară care contribuie la dezvoltarea de la nivel național, regional și local a sistemului, reducand inegalitățile în ceea ce priveșste starea de sănătate și care consolidează capacitatea de reacție a I.N.G.G. Ana Aslan la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV2, având ca grup țintă nediscriminatoriu populația României și având ca rezultat o entitate dotată pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de COVID-19, cu capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 în faza acută și postacută.