Comunicate de presa

PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

În data de 29.12.2023 Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, în calitate de Beneficiar a finalizat implementarea proiectului „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, cod SMIS 2014+ 140539. Finanțarea nerambursabilă este asigurată  prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1. prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Contract de Finanțare nr. 418/ 23.11.2020.

 


PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contractului de Finanțare nr. 418/23.11.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1, pentru proiectul „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, a depus în data de 01.11.2023 Cererea de Plată nr. 12 prin care a solicitat Autorității de Management pentru Program Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de 21.594,5 lei, reprezentând cheltuieli eligibile care vor fi efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de 0 lei reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare), pentru achiziționare servicii și materiale publicitare.

 


PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contractului de Finanțare nr. 418/23.11.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1, pentru proiectul „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, a depus în data de 24.10.2023 Cererea de Plată nr. 11 prin care a solicitat Autorității de Management pentru Program Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de 3.033,270 lei, reprezentând cheltuieli eligibile care vor fi efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de 0 lei reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare), pentru achiziționare aparat Ozonoterapie,  pachet pentru testarea la efort de înaltă performanță, test de identificare RT-PCR, analizor de coagulare POC, realizare pagina web.

 


PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

Obiectivul General al proiectului: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin investiții în infrastructura sanitară care contribuie la dezvoltarea de la nivel național, regional și local a sistemului, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, și care consolidează capacitatea de reacție a I.N.G.G. „Ana Aslan” la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV2, având ca grup țintă nediscriminatoriu populația României și având ca rezultat o entitate dotată pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de COVID-19, cu capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 în faza acută și postacută.

 


PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contractului de Finanțare nr. 418/23.11.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1, pentru proiectul „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, în urma solicitării de modificare a contractului de finanțare s-a convenit prin Act adițional nr. 4/20.10.2023 că valoarea totală a contractului de finanțare este de 33.332.460,31 lei. Fundamentarea modificărilor investiției proiectului a avut în vedere dinamica pandemiei pe teritoriul României, negația privind eliberarea unei autorizații de construire și modificarea spațiilor aflate în gestiunea Institutului, care au impus schimbarea strategiei în ceea ce privește amplasarea sistemelor modulare, deoarece aceste schimbări temporare, organizatorice și de structură nu mai au obiect.


PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contractului de Finanțare nr. 418/23.11.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1, pentru proiectul „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, a depus în data de 17.08.2023 Cererea de Plată nr. 10 prin care a solicitat Autorității de Management pentru Program Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de 2.880.923,96 lei, reprezentând cheltuieli eligibile care vor fi efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de 0 lei reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare), pentru achiziționare Aparat de Radiologie cu grafie și scopie.

 


PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

Obiectivul General al proiectului: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin investiții în infrastructura sanitară care contribuie la dezvoltarea de la nivel național, regional și local a sistemului, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, și care consolidează capacitatea de reacție a I.N.G.G. „Ana Aslan” la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV2, având ca grup țintă nediscriminatoriu populația României și având ca rezultat o entitate dotată pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de COVID-19, cu capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 în faza acută și postacută.

 


PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contractului de Finanțare nr. 418/23.11.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1, pentru proiectul „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, a depus în data de 30.06.2023 Cererea de Plată nr. 9 prin care a solicitat Autorității de Management pentru Program Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de 8.155.546,00 lei, reprezentând cheltuieli eligibile care vor fi efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de 0 lei reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare), pentru achiziționare Echipamente Tomografie Computerizată minim 128 slice.

 


PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contractului de Finanțare nr. 418/23.11.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1, pentru proiectul „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, a depus în data de 08.06.2023 Cererea de Plată nr. 8 prin care a solicitat Autorității de Management pentru Program Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de 2.331.036,48 lei, reprezentând cheltuieli eligibile care vor fi efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de 0 lei reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G.  nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare), pentru achiziționare echipamente de monitorizare cardiovasculară și de monitorizare pacient, analizoare tip point-of-care și reactivi de laborator, dezinfectanți.


PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contractului de Finanțare nr. 418/23.11.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1, pentru proiectul „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, a solicitat Autorității de Management prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2023.


PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contractului de Finanțare nr. 418/23.11.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1, pentru proiectul „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, a depus în  data de 04.04.2023 Cererea de Plată nr. 7 prin care a solicitat Autorității de Management pentru Program Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de 3.123.631,00 lei, reprezentând cheltuieli eligibile care vor fi efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de 0 lei reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G.   nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare), pentru achiziționare echipamente de oxigenoterapie, reactivi de laborator pentru sistem de biologie moleculară, ecograf portabil în configurație dedicată COVID-19, aparat radiologie digital mobil cu program de post procesare avansată.


PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contractului de Finanțare nr. 418/23.11.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1, pentru proiectul „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, a depus în data de 23.03.2023 Cererea de Plată nr. 6 prin care a solicitat Autorității de Management pentru Program Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de 114.240,00 lei, reprezentând cheltuieli eligibile care vor fi efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de 0 lei reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare), pentru achiziționare echipamente de dezinfecție și curățenie (Nebulizator).


PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contractului de Finanțare nr. 418/23.11.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1, pentru proiectul „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, a depus în data de 24.02.2023 Cererea de Plată nr. 5 prin care a solicitat Autorității de Management pentru Program Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de 4.473.924,00 lei, reprezentând cheltuieli eligibile care vor fi efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de 0 lei reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G.  nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare), pentru achiziționare echipamente de recuperare și monitorizare cardiacă (Sistem de analiză posturală, Dispozitiv pentru testarea și antrenarea musculaturii respiratorii, Aparat terapie cu energie electromagnetică pentru antrenarea musculaturii respiratorii, Sistem de recuperare cardiovasculară), Platformă multifuncțională și Biciclete medicinale, echipamente de dezinfecție și curățenie (Robot automat de dezinfecție cu ultraviolete).


Proiect finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
 

PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS 2014+ 140539

Obiectivul general al proiectului este protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin investiții în infrastructura sanitară care contribuie la dezvoltarea de la nivel național, regional și local a sistemului, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, și care consolidează capacitatea de reacție a I.N.G.G. „Ana Aslan” la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV2, având ca grup țintă nediscriminatoriu populația României și având ca rezultat o entitate dotată pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de COVID-19, cu capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 în faza acută și postacută.
 
Beneficiar: Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”           
Localizare proiect: I.N.G.G. va implementa proiectul în Sediile din București și din Otopeni 
Valoare totală: 33.766.453,31 lei, finanțat 100% din fonduri europene
Data începere: 23.11.2020         Data închidere: 30.06.2023

PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contractului de Finanțare nr. 418/23.11.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1, pentru proiectul „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, a solicitat Autorității de Management prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 30.06.2023.


PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contractului de Finanțare nr. 418/23.11.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1, pentru proiectul „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, a depus  în data de 08.08.2022 Cererea de Plată nr. 4 prin care a solicitat Autorității de Management pentru Program Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de 152.491,36 lei, reprezentând cheltuieli eligibile care vor fi efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de 0 lei reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G.  nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare), pentru achiziționare echipamente de dezinfecție și curățenie (Aparat portabil pentru curățare și dezinfecție suprafețe) și echipamente medicale de protecție.


Proiect finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
 

PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS 2014+ 140539

Obiectivul general al proiectului este protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin investiții în infrastructura sanitară care contribuie la dezvoltarea de la nivel național, regional și local a sistemului, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, și care consolidează capacitatea de reacție a I.N.G.G. „Ana Aslan” la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV2, având ca grup țintă nediscriminatoriu populația României și având ca rezultat o entitate dotată pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de COVID-19, cu capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 în faza acută și postacută.
 
Beneficiar: Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”           
Localizare proiect: I.N.G.G. va implementa proiectul în Sediile din București și din Otopeni 
Valoare totală: 33.766.453,31 lei, finanțat 100% din fonduri europene
Data începere: 23.11.2020         Data închidere: 31.12.2022

PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contractului de Finanțare nr. 418/23.11.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1, pentru proiectul „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, în urma solicitării de modificare a contractului de finanțare s-a convenit prin Act adițional nr. 3/18.07.2022 că valoarea totală a contractului de finanțare este de 33.766.453,31 lei. Fundamentarea modificărilor investiției proiectului a avut în vedere dinamica pandemiei pe teritoriul României, negația privind eliberarea unei autorizații de construire și modificarea spațiilor aflate în gestiunea Institutului, care au impus schimbarea strategiei în ceea ce privește amplasarea sistemelor modulare, deoarece aceste schimbări temporare, organizatorice și de structură nu mai au obiect.


Proiect finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
 

PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS 2014+ 140539

Obiectivul general al proiectului este protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin investiții în infrastructura sanitară care contribuie la dezvoltarea de la nivel național, regional și local a sistemului, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, și care consolidează capacitatea de reacție a I.N.G.G. „Ana Aslan” la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV2, având ca grup țintă nediscriminatoriu populația României și având ca rezultat o entitate dotată pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de COVID-19, cu capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 în faza acută și postacută.
 
Beneficiar: Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”           
Localizare proiect: I.N.G.G. va implementa proiectul în Sediile din București și din Otopeni 
Valoare totală: 44.297.953,31 lei, finanțat 100% din fonduri europene
Data începere: 23.11.2020         Data închidere: 31.12.2022

PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contractului de Finanțare nr. 418/23.11.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1, pentru proiectul „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, a depus în data de 03.02.2022 Cererea de Plată nr. 3 prin care a solicitat Autorității de Management pentru Program Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de 1.190.985,32 lei, reprezentând cheltuieli eligibile care vor fi efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de 0 lei reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare) pentru achiziționare echipamente de oxigenoterapie (Camera hiperbară cu stație de oxigen).


PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contractului de Finanțare nr. 418/23.11.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1, pentru proiectul „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, a solicitat Autorității de Management prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2022.


Proiect finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
 

PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS 2014+ 140539

Obiectivul general al proiectului este protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin investiții în infrastructura sanitară care contribuie la dezvoltarea de la nivel național, regional și local a sistemului, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, și care consolidează capacitatea de reacție a I.N.G.G. „Ana Aslan” la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV2, având ca grup țintă nediscriminatoriu populația României și având ca rezultat o entitate dotată pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de COVID-19, cu capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 în faza acută și postacută.
 
Beneficiar: Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”           
Localizare proiect: I.N.G.G. va implementa proiectul în Sediile din București și din Otopeni 
Valoare totală: 44.297.953,31 lei, finanțat 100% din fonduri europene  
Data începere: 23.11.2020         Data închidere: 31.12.2021

PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contractului de Finanțare nr. 418/23.11.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1, pentru proiectul „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, a depus în data de 07.05.2021 Cererea de Plată nr. 2 prin care a solicitat Autorității de Management pentru Program Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de 2.291.202,20 lei, reprezentând cheltuieli eligibile care vor fi efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de 0 lei reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare), pentru achiziționare echipamente: Sistem de telemedicină, Sistem de biologie moleculară automat, Autoclav de minimum 75 l.


PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS+ 140539

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, în calitate de Beneficiar al finanțării conform Contractului de Finanțare nr. 418/23.11.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1, pentru proiectul „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, a depus în data de 07.05.2021 Cerere de Plată nr. 1 prin care a solicitat Autorității de Management pentru Program Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de 1.451.800,00 lei, reprezentând cheltuieli eligibile care vor fi efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de 0 lei reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare), pentru achiziționare echipamente de recuperare: Aparat pentru terapie laser de înaltă intensitate pentru reabilitarea cutiei toracice și Combină electroterapie cu masă tratament.


Proiect finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
 

PROIECT:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS 2014+ 140539

Obiectivul general al proiectului este protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin investiții în infrastructura sanitară care contribuie la dezvoltarea de la nivel național, regional și local a sistemului, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, și care consolidează capacitatea de reacție a I.N.G.G. „Ana Aslan” la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV2, având ca grup țintă nediscriminatoriu populația României și având ca rezultat o entitate dotată pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de COVID-19, cu capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 în faza acută și postacută.
 
Beneficiar: Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”           
Localizare proiect: I.N.G.G. va implementa proiectul în Sediile din București și din Otopeni 
Valoare totală: 44.297.953,31 lei, finanțat 100% din fonduri europene   
Data începere: 23.11.2020           Data închidere: 30.04.2021

Anunț începere proiect:

Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19

Cod SMIS 2014+ 140539

 Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” anunță începerea proiectului „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, cod SMIS 2014+ 140539. Proiectul este implementat prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și este finanțat 100% din Fondul European de Dezvoltare Regională.

În data de 23.11.2020 Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, în calitate de Beneficiar al finanțării, a încheiat Contractul de Finanțare nr. 418/23.11.2020 pentru proiectul „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, cod SMIS 2014+ 140539, ce a fost depus în cadrul apelului de proiecte POIM/819/9/1/ Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.